Mã ní Omega chốt an toàn/Shackle Omega bolt type

Hãng sản xuất:
Bảo hành :

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Mã ní omega chốt an toàn / Safety bolt shackle

Mã ní chốt an toàn là loại mã ní có thân uốn hình omega (hay gọi khác là hình móng ngựa), còn phần chốt gồm 1 bulong và 1 ốc và 1 chốt; sau khi vặn ốc vào ta sử dụng 1 chốt xuyên qua để giúp cố định cho ốc không bị trượt khỏi bulong. Loại mã ní kiểu chốt an toàn này là loại mã ní dùng móc cố định 1 vị trí, không tháo ra lắp vào nhiều lần như loại vặn ren. Safety bolt type shackle is included by an omega - shaped body and a bolt - type pin with a nut and a split pin; the split pin helps to prevent the nut to out of the bolt. The safety bolt type shackle is used for a fixed position that is different from screw pin shackle.

ma ni chot an toan

Bảng thông số kỹ thuật mã ní omega chốt an toàn Daichang - Hàn Quốc / Specification of safety bolt shackle of Daichang - Korea

ma ni omega chot an toan

thong so ky thuat ma ni omega chot an toan

Phân loại mã ní/ Classification of shackle

- Loại công nghiệp / Standard type

Thân mạ kẽm nhúng nóng, chốt sơn đỏ Hot dip galvanized body and orange - painted pin

Vật liệu: Thân bằng thép Cacbon rèn, chốt bằng thép hợp kim rèn Material: forged carbon steel body and alloy steel pin

Tải trọng kiểm thử = 2 lần tải trọng làm việc cho phép Proof load = SWL (safety working load) x 2

Tải trọng phá hủy = 6 lần tải trọng làm việc cho phép Breaking load = SWL (safety working load) x 6

- Loại dân dụng / Commercial type

Thân mạ điện phân, chốt mạ điện phân Electric plated body and pin

Vật liệu: Thân bằng thép Cacbon rèn, chốt bằng thép các bon rèn Material: forged carbon steel body and pin

Tải trọng kiểm thử = 1,5 lần tải trọng làm việc cho phép Proof load = SWL (safety working load) x 1,5

Tải trọng phá hủy = 4 lần tải trọng làm việc cho phép Breaking load = SWL (safety working load) x 4

Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng mã ní / Some important notices when using shackle

Móc mã ní đúng Móc mã ní sai

cach moc ma ni

moc ma ni sai

Xác định tải trọng làm việc của mã ní theo các góc kéo khác nhau / SWL of shackle depends on angle applied force

goc moc cua ma ni

Kéo thẳng đứng: tải trọng mã ní là 100% horizontal direction: 100%SWL

Kéo xiên 45 độ: tải trọng mã ní còn 70% 45 degrees direction: 70% SWL

Kéo ngang 90 độ: tải trọng mã ní còn 50% 90 degrees direction: 50% SWL

Các lưu ý khác / Other notices

cach su dung ma ni

Để tìm hiểu thêm về thông tin chung của mã ní mời quý khách xem thêm tại bài viết: Giới thiệu về mã ní và phân loại mã ní