Cờ lê lực Matatakitoyo - Đài Loan

Hãng sản xuất:
Bảo hành :

Liên hệ

Thông tin chi tiết

CỜ LỰC ĐẶT LỰC MATATAKITOYO - ĐÀI LOAN

phụ kiện cờ lê lực

Seri PR _ Kiểu vạch chia khí _ đặt lực 2 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực cả 2 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 1- 2000Nm

cờ lê lực matatakitoyo

Seri NTP _ Kiểu vạch chia khí _ đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 6Nm - 1500Nm

cờ lê lực matatakitoyo

Seri MOT2 _ Kiểu hiển thị số_ đặt lực 2 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực 2 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 3Nm - 3000Nm

cờ lê lực

Seri PIT _ Kiểu răng sấu _ đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 6%, đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 40Nm - 500Nm

cờ lê lực

Seri MIT _ Kiểu đầu rời hiển thị số_ đặt lực 1 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 3Nm - 300Nm

cờ lê lực

Seri ATP _ Kiểu đầu rời vạch chia khí _ đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 6Nm - 210Nm

cờ lê lực

Seri MIT2 _ Kiểu đầu rời hiển thị số_ đặt lực 2 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực 2 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ ); dải lực từ Nm - 2000Nm

cờ lê lực

Bảng tra lực vặn cần thiết của bu lông các loại

cờ lê lực

Chúng tôi phân phối các cờ lực của các hãng sản xuất nổi tiếng thế giới : Gedore /Germany, Cờ lực Norbar /UK, Cờ lực Digitools /USA, Cờ lực Kanon /Japan, Cờ lực Tohnichi /Japan, Cờ lực Toptul /Taiwan, Cờ lực Matatakytoyo /Taiwan, Cờ lực Kingtony /Taiwan, William Tools/Taiwan .

Quý khách nhu cầu vui lòng liên hệ số hotline: 0967743880/ 0967731390