Cờ lê lực Matatakitoyo - Đài Loan

Hãng sản xuất:
Bảo hành :

Liên hệ

Thông tin chi tiết

 

CỜ LỰC ĐẶT LỰC MATATAKITOYO - ĐÀI LOAN

 

Seri PR _ Kiểu vạch chia khí _ đặt lực 2 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực cả 2 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 1- 2000Nm

Seri NTP _ Kiểu vạch chia khí _ đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 6Nm - 1500Nm

Seri MOT2 _ Kiểu hiển thị số_ đặt lực 2 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực 2 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 3Nm - 3000Nm

Seri PIT _ Kiểu răng sấu _ đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 6%, đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 40Nm - 500Nm

Seri MIT _ Kiểu đầu rời hiển thị số_ đặt lực 1 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 3Nm - 300Nm

Seri ATP _ Kiểu đầu rời vạch chia khí _ đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực 1 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ ); dải lực từ 6Nm - 210Nm

Seri MIT2 _ Kiểu đầu rời hiển thị số_ đặt lực 2 chiều ( thuận + ngược chiều kim đồng hồ )

Độ chính xác cao +- 4%, đặt lực 2 chiều ( thuận chiều kim đồng hồ ); dải lực từ Nm - 2000Nm

Bảng tra lực vặn cần thiết của bu lông các loại

 

Chúng tôi phân phối các cờ lực của các hãng sản xuất nổi tiếng thế giới : Gedore /Germany, Cờ lực Norbar /UK, Cờ lực Digitools /USA, Cờ lực Kanon /Japan, Cờ lực Tohnichi /Japan, Cờ lực Toptul /Taiwan, Cờ lực Matatakytoyo /Taiwan, Cờ lực Kingtony /Taiwan, William Tools/Taiwan .

Quý khách nhu cầu vui lòng liên hệ số hotline: 0967743880/ 0967731390