Giới thiệu về chúng tôi

EmailPrintAa
09:40 07/09/2016

VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

1_Sống tử tế, nói lời hay, làm việc tốt, động cơ thiện lành

2_Trách nhiệm

_ Làm việc chăm chỉ, tập chung, quyết liệt, dứt điểm, được việc

_ Trăn trở với công việc của mình, của công ty, của khách hàng, của đối tác, của gia đình và người thân

_ Tìm kiếm các rủi ro tiềm tàng, và xử lý rủi ro (ngay cả trong cuộc sống + trong quá trình thực thi công việc)

3_Tôn trọng

_ Tôn trọng là biết ơn

_ Tôn trọng là nói lời hay, làm việc tốt, động cơ thiện lành

_ Tôn trọng là trách nhiệm và cố gắng

_ Tôn trọng là thấu hiểu và thông cảm

_ Tôn trọng là chia sẻ, giúp đỡ

_ Tôn trọng là trung thực

Các bài viết khác